نوشابه یکی از نوشیدنی های صنعتی است که آمار مصرف بالایی در جهان دارد . این نوشیدنی شامل آب گازدار، مواد شیرین‌ کننده و اسانس است. گاز محلول در نوشیدنی های گازدار با ایجاد حالت اسیدی باعث هضم بهتر مواد غذایی در معده می شود.

عاملی که باعث پرطرفدار بودن نوشابه های گازدار نزد مصرف کنندگان می شود احساس خوشایندی است که ذائقه بیشتر افراد آن را می پسندد.

گاز موجود در این نوشیدنی ها هنگام مصرف پرزهای چشایی را تحریک می کند و باعث می شود که فرد احساس بهتری از مصرف آن داشته باشد. البته گاز موجود در این نوشیدنی ها در سیستم گوارش و عمل هضم غذا نیز تأثیراتی دارد.

نوشابه پرتقالی ۱٫۵ ‌‌لیتری فانتا

9,900 تومان

نوشابه ۱،۵ لیتری میرندا

4,300 تومان

نوشابه ۲ لیتری میرندا

نوشابه ۲۰۰ میلی لیتری کوکاکولا

نوشابه ۲۵۰ میلی لیتری کوکاکولا

نوشابه ۳۰۰ میلی لیتری کوکا کولا

1,600 تومان

نوشابه ۳۳۰ میلی لیتری مانتن دوو

نوشابه ۳۳۰ میلی‌ لیتری میرندا

1,800 تومان

نوشابه ۵۰۰ میلی‌ لیتری میرندا

نوشابه با طعم پرتقال ۳۰۰ میلی لیتری میرندا

1,600 تومان

نوشابه با طعم لیمو ۳۰۰ میلی لیتری فانتا

1,600 تومان

نوشابه با طعم مرکبات ۳۳۰ میلی لیتری فانتا

2,300 تومان