دانه قهوه به بذر یا تخم گیاه قهوه گفته می‌شود که منبع قهوه است. دو نوع مهم دانه قهوه به نام های عربیکا و روبوستا وجود دارد.

دانه‌های قهوه یک محصول صادراتی مهم هستند که بیش از ۵۰ درصد از درآمد ارز خارجی برخی از کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند. ۶۰ درصد قهوه تولیدی در جهان عربیکا و ۴۰ درصد آن روبوستا می‌باشد.

قهوه عربیکا دارای ۰٫۸ تا ۱٫۴ درصد و قهوه روبوستا بین ۱٫۷ تا ۴ درصد کافئین می‌باشد.
بسیاری از افراد به اشتباه فکر می کنند که قهوه فرانسه دانه ایست که متعلق به کشور فرانسه است اما همانطور که گفته شد قهوه فرانسه، اسپرسو، قهوه عربی و … به روشی برای تهیه قهوه اشاره می کنند.